TINHTINH.COM

Phần mềm quản lý Spa

TINHTINH.COM - Phần mềm quản lý Spa chuyên nghiệp. Phần mềm bao gồm các chức năng chính về quản lý Spa như là: Tạo hợp đồng khách hàng, các gói trị liệu, tạo lịch hẹn.... Ngoài ra phần mềm còn tích hợp chức năng quản lý kho và bán hàng chuyên nghiệp.

LIÊN HỆ

Liên hệ với chúng tôi theo biểu mẫu dưới đây:

Hà Nội, Việt Nam

Di động: 0949 069 822

Email: lehoanganhhd@gmail.com

Tin nhắn thông báo..